Kötelező a szilánkmentesítő biztonsági ablakfólia

Törvényi előírás teszi kötelezővé a szilánkmentesítő ablakfólia használatát óvodákban iskolákban és az élelmiszeripar gyártási részlegeknél az ÁNTSZ ellenőrzi.

Továbbá a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló
3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 28/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 23. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörben eljárva – az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörben eljáró egészségügyi miniszterrel egyetértésben – a következő rendeletet adom ki:

1. § A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Törés elleni védelemmel kell ellátni azokat az ajtókat és kapukat, amelyeknek az átlátszó vagy áttetsző betétei nem biztonságos anyagból készültek, és emiatt fennállhat a munkavállaló megsérülésének kockázata.”

 

Szilánkmentesítő fólia
Call Now Button